*Apply採個案量身訂做、專人進度追蹤、保護當事人個人資料及隱私等,尤其針對金字塔高收入族群特別有區隔市場之效果,這正是我想要的專業團隊。
~金融業分行主管 黃小姐~

*想再次的對胡顧問說聲謝謝,因為您,讓我達到了我一直以為是遙不可及的夢想,讓我在短短的幾個 月後的人生變的不一樣。
~何小姐~

 
 
 
     
 
 
 
 
 
 

研討會~就業市場與求職技巧

 
 
   
 
 

EXenglish數位英語學院

 
 
 
 

一年拿國外學歷~美國史瑞福大學IMBA

 
 
 
 

新加坡漢合國際學校招生說明會